Projektowanie

 • Ogrodów przydomowych
 • Tarasów
 • Nawierzchni z kostki brukowej i granitowej
 • Małej architektury
 • Systemów nawadniania
 • Zieleni miejskiej: projekty parków, skwerów,  placów zabaw, deptaków, bulwarów, promenad
 • Zieleni przy obiektach komercyjnych,  firmach, drogach
 • Zieleń w biurach, pomieszczeniach
 • Wizualizacje projektów

Wykonanie

 • Instalacji systemów nawadniających
 • Instalacji oświetlenia ogrodowego
 • Zakładanie trawników
 • Dostawa i sadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych
 • Budowa małej architektury ogrodowej
 • Budowa nawierzchni
 • Budowa elementów wodnych

Pielęgnacja

 • Pielęgnację trawnika
 • Pielęgnację i uzupełnienie rabat
 • Konserwacja tarasów, architektury ogrodowej i inne.

Wykonanie analiz przedprojektowych

 • Inwentaryzacja dendrologiczna
 • Analiza przyrodnicza
 • Analiza architektoniczno-krajobrazowa
 • Analiza widokowa
 • Analiza historyczna
Go to top