Bukowiec pod Łodzią

Bukowiec pod Łodzią

Posesja położona w Bukowcu pod Łodzią. Charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu. Projektowana powierzchnia to 320 mkw. Styl architektoniczny budynku mieszkalnego - dworkowy. 

Ogólna charaketerystyka działki

Posesja położona w Bukowcu pod Łodzią. Charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu. Projektowana powierzchnia to 320 mkw. 

Założenia projektowe

Architektura domu jest w stylu dworkowym dlatego nawierzchnia została tak zaprojektowana, aby ściśle do niej pasowała. Zastosowano beżowo-brązową kolorystykę. Dominującym kolorem był kolor brązowy. Poziome pasy beżowe rozjaśniają całą kompozycję. W północnej części nawierzchni wykorzystano motyw płyt opasanych jasną kostką płukaną. Cała nawierzchnia jest zaprojektowana, aby ułatwić i usprawnić komunikację wokół domu. Dokoła budynku zaprojektowane są przejścia, które umożliwiają dostanie się do tarasu od frontowej strony domu. 

Wymagania inwestora

  • nawiązanie do architektury budynku mieszkalnego
  • wykorzystanie brązów i beżu
  • zostawienie dużej powierzchni na nasadzenia roślinne

Rzut z góry

Bukowiec pod Łodzią - rzut z góry

Go to top