Tomaszówek pod Tomaszowem

Tomaszówek pod Tomaszowem

Działka położona w Tomaszówku w powiecie opoczyńskim. Działaka sąsiaduje z lasem, charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu. Łączna powierzchnia projektowana zajmowała 330 mkw. 

Ogólna charaketerystyka działki

Działka położona w Tomaszówku w powiecie opoczyńskim. Działaka sąsiaduje z lasem, charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu. Łączna powierzchnia projektowana zajmowała 330 mkw. 

Założenia projektowe

Koncepcja nawierzchni opiera się na przenikaniu się wzajemnie łuków opartych na kołach. Znaczną część nawierzchni stanowi kostka brukowa w kolorze beżowych. Elementy dekoracyjne są w kolorze brązowym. Kształt nawierzchni został tak projektowany, aby przestrzeń pod nawierzchnią nie była zbyt duża, ale jednocześnie umożliwiła przejazd samochodu osobowego do miejsca parkingowego. Łuki wyznaczają kierunki komunikacji. Wyraźny kolor i kształt dekorów powoduje, że wzrok biegnie ich śladem. Przy samym budynku mieszkalnym pozostawiono miejsca pod nasadzenia roślinne. 

Wymagania inwestora

  • nawiązanie do architektury budynku mieszkalnego
  • wykorzystanie brązów i beżu
  • zostawienie dużej powierzchni na nasadzenia roślinne
  • kompozycja prosta nawiązująca do naturalnych kształtów

Rzut z góry

Tomaszówek pod Tomaszowem - rzut z góry

Wizualizacje

Tomaszówek pod Tomaszowem - wizualizacja 1

Go to top