Wrząca

Wrząca

Działka położona w Wrzącej pod Lutomierskiem. Łączna powierzchnia projektowana wynosi 220 mkw. Powierzchnia posesji charakteryzuje się delikatnym spadkiem w kierunku wjazdu na posesje. 

Ogólna charaketerystyka działki

Działka położona w Wrzącej pod Lutomierskiem. Łączna powierzchnia projektowana wynosi 220 mkw. Powierzchnia posesji charakteryzuje się delikatnym spadkiem w kierunku wjazdu na posesje. 

Założenia projektowe

Projekt nawierzchni opiera się na przenikaniu się wzajemnie łuków opartych na kołach. Znaczną część nawierzchni stanowi kostka brukowa w kolorze beżowym, elementy dekoracyjne wykonane są z brązowej kostki. Kształt nawierzchni został tak projektowany, aby przestrzeń pod nawierzchnią nie była zbyt duża, ale jednocześnie zmieściła co najmniej 2-3 samochody osobowe. Cała nawierzchnia została otoczona brązowym pasem dekoracyjnym. Kształt nawierzchni powstał w taki sposób, aby zachować istniejącą już roślinność. 

Wymagania inwestora

  • nawiązanie do architektury budynku mieszkalnego
  • wykorzystanie brązów i beżu
  • miejsca postojowe dla samochodów
  • wyznaczenie miejsca pod wiatę

Rzut z góry

Wrząca  - rzut z góry

Wizualizacje

Wrząca  - wizualizacja 1

Wrząca  - wizualizacja 2

Wrząca  - wizualizacja 3

Go to top