Michałowice

Michałowice

Projektowany ogród znajduje się na działce o powierzchni ok. 650 m2. Budynek mieszkalny – dom 2-kondygnacyjny, o prostej geometrycznej architekturze.

Ogólna charaketerystyka działki

Projektowany ogród znajduje się na działce o powierzchni ok. 650 m2. Budynek mieszkalny – dom 2-kondygnacyjny, o prostej geometrycznej architekturze.

Założenia projektowe

Zaproponowano 2 koncepcje zagospodarowania obszaru:

  • oparta na kole i łukach – styl organiczny,
  • oparta na prostokącie – styl geometryczny.

Pierwsza koncepcja oparta jest na dwóch kołach. Jedno z nich stanowi powierzchnię trawnika przeznaczoną dla celów rekreacyjnych i odpoczynku. Drugie koło tworzy zaciszne wnętrze ogrodowe, osłonięte od pozostałych części obszaru wysokimi krzewami. Do wnętrza można przedostać się przez wąskie przejście od strony trawnika- wyłożone podkładami kolejowymi, bądź przez przejście od ścieżki prowadzącej wzdłuż wschodniego ogrodzenia.

W drugiej propozycji zastosowano połączenie trzech placów o niewielkiej powierzchni prostokątnych. Poszczególne place tworzą trzy wnętrza ogrodowe. Pierwsze najbliżej budynku zostało przeznaczone do odpoczynku i rekreacji, w tym miejscu można postawić ławki i stół ogrodowy. Dwa następne wnętrza mają charakter dekoracyjny z rabatą i zbiornikiem wodnym. Do ogrodu z głównego wjazdu na posesję można wejść przez dwie ścieżki wzbogacone trejażem, porośniętym roślinnością pnącą. Najbliżej wejścia do tarasu, zaprojektowano trawnik o funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej.

W obu koncepcjach część północna obszaru została zaprojektowana na warzywnik. A zachodnie, wschodnie i południowe ogrodzenie osłonięto, wykorzystując żywopłot o zróżnicowaniu gatunkowym roślinności, a zatem o zróżnicowanej wysokości.

Wymagania inwestora

  • Wydzielenie fragmentu ogrodu z przeznaczeniem na trawnik do funkcji rekreacyjnej,

  • Przeprojektowanie warzywnika,

  • Izolacja roślinnością od obszarów sąsiednich,

  • Wyznaczenie miejsc reprezentatywnych dla ogrodu,

  • Wykorzystanie zgromadzonych podkładów kolejowych.

Rzut z góry

Michałowice - rzut z góry

Michałowice - rzut z góry 2

Go to top