Rąbień

Rąbień

Działka o powierzchni ok. 800 m2 i płaskim ukształtowaniu terenu. Budynek mieszkalny – dom jednorodzinny, 2-kondygnacyny o nowoczesnej, geometrycznej architekturze.

Ogólna charaketerystyka działki

Działka o powierzchni ok. 800 m2 i płaskim ukształtowaniu terenu. Budynek mieszkalny – dom jednorodzinny, 2-kondygnacyny o nowoczesnej, geometrycznej architekturze.

Założenia projektowe

 Zaproponowano 3 koncepcje zagospodarowania obszaru:

  • oparte na kole i łukach – styl organiczny,
  • oparte na kole i łukach – styl organiczny,
  • oparta na prostokącie – styl geometryczny.

W pierwszych dwóch koncepcjach zastosowano linie w formie łuków i fal. W południowej części ogrodu zaprojektowano niewielki plac o nawierzchni żwirowej przeznaczony na wypoczynek. W tym miejscu można ustawić ławki, stół, huśtawkę bądź grilla. Od strony zachodniej budynku zlokalizowana jest ścieżka, o krętych, nieregularnych kształtach.

Trzecia koncepcja zupełnie różni się od dwóch poprzedzających. Ogród zaprojektowany jest w stylu geometrycznym. W południowej części obszaru zaprojektowano plac z jasnych płyt betonowych, tworzący zaciszne miejsce dla kameralnych spotkań bądź przyjęć. Z tarasu do placu prowadzi ścieżka, ułożona z `zatopionych` w trawie jasnych płyt. Plac sąsiaduje z drewutniami wypełnionymi roślinnością. W zachodniej części ogrodu znajduje się ścieżka, o prostych geometrycznych kształtach.

We wszystkich koncepcjach wykorzystana jest duża ilość nawierzchni żwirowej. Jasny kolor kamieni stanowi kontrast dla zielonej, soczystej roślinności. W części ogrodu położonej najbliżej tarasu znajduje się duża powierzchnia trawnika, z przeznaczeniem rekreacyjnym i wypoczynkowym. Tuż przy tarasie zaprojektowano rabatu kwiatowe, które zauważalne są z pomieszczeń domu. Ponadto działka odizolowana jest od terenów sąsiednich za pomocą żywopłotu, o zróżnicowanej wysokości.

Wymagania inwestora

  • Zupełnie różniące się koncepcje zagospodarowania,

  • Zastosowanie rodzimych gatunków roślin,

  • Wykorzystanie żwiru i kamienia,

  • Izolacja działki od terenów sąsiednich,

  • Wyznaczenia miejsca na kameralne spotkania i imprezy okolicznościowe.

Rzut z góry

Rąbień - rzut z góry

Rąbień - rzut z góry 2

Go to top