Wzniesienie łódzkie

Wzniesienie łódzkie

Działka o powierzchni 1000 m2 z lekkim wzniesieniem w kierunku wschodnim. Budynek mieszkalny – dom jednorodzinny, 1-kondygnacyny o nowoczesnej, geometrycznej architekturze.

Ogólna charaketerystyka działki

Działka o powierzchni 1000 m2 z lekkim wzniesieniem w kierunku wschodnim. Budynek mieszkalny – dom jednorodzinny, 1-kondygnacyny o nowoczesnej, geometrycznej architekturze.

Założenia projektowe

Zaproponowano 2 koncepcje zagospodarowania obszaru:

  • oparta na kole i łukach – styl organiczny,
  • oparta na prostokącie – styl geometryczny.

W pierwszej propozycji wykorzystano geometryczne kształty, linie i kąty proste. Kierunek linii w ogrodzie nie jest równoległy do linii budynku, jest pochylony o 45 stopni. Taki zabieg miał na celu urozmaicenie przestrzeni i nadaniu jej dynamicznego charakteru. W sąsiedztwie tarasu zaprojektowano rabatę kwiatową. Z tarasu w kierunku wschodnim jest widok na figurkę żyrafy i rozłożystą akację, wkomponowane w wysokie trawy. Całe założenia ma imitować krajobraz sawanny afrykańskiej. W południowej części ogrodu zlokalizowane są miejsca na huśtawkę i warzywnik.

Druga koncepcja oparta jest na dwóch kołach. Jedno z nich stanowi powierzchnię trawnika wykorzystywaną dla celów rekreacyjnych i odpoczynku. Drugie przeznaczone na zaciszne wnętrze ogrodowe, z huśtawką, osłonięte od pozostałych części ogrodu wysokimi krzewami. W sąsiedztwie tarasu i południowego przejścia przy budynku zaprojektowano rabaty z kwiatami i krzewami. W południowej części ogrodu wytyczono ścieżkę w formie łuku, która prowadzi do zacisznego wnętrza ogrodowego. W północnej części zlokalizowany jest niewielkiej powierzchni warzywnik.

W obu koncepcjach ogród został odizolowany od terenów sąsiednich krzewami różnej wysokości i różnego gatunku. Wykorzystano ozdobne gatunki traw imitujące klimat afrykański.

Wymagania inwestora

  • Ogród łatwy w utrzymaniu,

  • Figurka żyrafy,

  • Miejsce przeznaczone na huśtawkę,

  • Warzywnik,

  • Wykorzystanie różnych gatunków traw ozdobnych,

  • Zastosowanie różnych gatunków traw,

  • Duża powierzchnia trawnika.

Rzut z góry

Wzniesienie łódzkie - rzut z góry

Wzniesienie łódzkie - rzut z góry 2

Go to top