Jessheim

Jessheim

Powierzchnia projektowanego obszaru wynosi 4200 m2. Obszar położony jest na terenie osiedla domków szeregowych w Jessheim, miejscowości 60 km na północ od Oslo. Architektura domów – budynki wielorodzinne, 2-kondygnacyjne, wykonane z drewna.

Ogólna charaketerystyka działki

Powierzchnia projektowanego obszaru wynosi 4200 m2. Obszar położony jest na terenie osiedla domków szeregowych w Jessheim, miejscowości 60 km na północ od Oslo. Architektura domów – budynki wielorodzinne, 2-kondygnacyjne, wykonane z drewna.

Założenia projektowe

Dla projektowania obszaru zaproponowano dwie różne koncepcje zagospodarowania:

  • W stylu geometrycznym,
  • W stylu organiczny.

Pierwsza propozycja oparta jest na układzie trzech kwadratowych placów. Każdy z placów pełni odmienną funkcję. Centralny przeznaczony do odpoczynku dużej liczby osób. W tym miejscu użytkownicy mogą usiąść i odpocząć oraz skorzystać, w celu rekreacyjnym, z płytkiego zbiornika wodnego. Plac jest wyniesiony o 45 cm w stosunku do pozostałej części obszaru. Drugi kwadrat przeznaczony jest na plac zabaw. Zastosowano tutaj nawierzchnię z drobnego żwiru. Ostatni plac przeznaczony jest na miejsce spotkań kameralnych. W jego centralnej części zlokalizowana jest rabata z ozdobnymi trawami.

Druga koncepcja składa się z okrągłego placu oraz prowadzących do niego ścieżek w kształcie łuków. W centralnej części placu usytuowano drzewa oraz ławki. Na obszarze znajduje się również okrągły zbiornik wodny, osłonięty od pozostałej części terenu usypanym walem. Wał również izoluje mały żwirowy placyk przeznaczony na plac zabaw. W wałach ` zatopione` zostały ławki.

W obu koncepcjach północną część obszaru przeznaczono na trawnik do celów rekreacyjnych – gier zespołowych itp.

Wymagania inwestora

  • Obszar ma pełnić funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe dla mieszkańców osiedla,

  • Zastosowanie roślinności rodzimej, znoszącej mroźne zimy.

  • Wyznaczenie miejsc przeznaczonych dla aktywności osób w różnym wieku.

Rzut z góry

Jessheim - rzut z góry

Go to top