Oslo / dzielnica Rasta

Oslo / dzielnica Rasta

Powierzchnia projektowanego obszaru wynosi 6000 m2. Obszar położony jest na terenie osiedla domków szeregowych w Oslo w dzielnicy Rasta. Architektura domów – budynki wielorodzinne, 2-kondygnacyjne, wykonane z drewna. Płaski teren pochylony w kierunku północnym.

Ogólna charaketerystyka działki

Powierzchnia projektowanego obszaru wynosi 6000 m2. Obszar położony jest na terenie osiedla domków szeregowych w Oslo w dzielnicy Rasta. Architektura domów – budynki wielorodzinne, 2-kondygnacyjne, wykonane z drewna. Płaski teren pochylony w kierunku północnym.

Założenia projektowe

Projekt został wykonany w stylu parku anielskiego – duże powierzchnie trawnikowe z grupami drzew. Cały obszar służy wypoczynkowi i rekreacji dla mieszkańców sąsiedniego osiedla. Przez centralną część terenu poprowadzona została żwirowa ścieżka, która łączy dwa obszaru zajęte przez zabudowę wielorodzinną. Miejscowo ścieżkę obsadzono krzewami w formie liniowej. Druga ścieżka prowadzi do solitera - pojedynczego drzewa, objętego ochroną zabytkową. W około drzewa ustawiono ławki. Miejsce obsadzone zostało krzewami w celu stworzenia zacisznego wnętrza. Zaprojektowano grupy drzew w zachodniej i południowo – wschodniej części. W północnej części zaprojektowano plac zabaw.

Wymagania inwestora

  • Teren ma pełnić funkcję wypoczynkową i rekreacyjną dla mieszkańców sąsiedniego osiedla,

  • Wyeksponowanie drzewa, objętego ochroną zabytkową,

  • Projekt placu zabaw,

  • Stworzenie otwartych przestrzeni do gier zespołowych.

Rzut z góry

Oslo / dzielnica Rasta - rzut z góry

Go to top