Park Bulwary w Tomaszowie Maz

Park Bulwary w Tomaszowie Maz

Opracowanie zawiera projekt Zielenie w Parku Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim. Park znajduje się centralnej części miasta Tomaszów Mazowiecki. Położony jest po obu stronach rzeki Wolbórki między mostami na ulicy Legionów i Warszawską. Projektowany obszar zajmuje 8 hektarów powierzchni. Projekt obejmował dokumentację: projekt wykonawczy, budowlany, kosztorysowanie rysunki pomocnicze. 

Ogólna charaketerystyka działki

Park Bulwary znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim. Położony jest po obu stronach rzeki Wolbórki między mostami na ulicy Legionów i Warszawską. Projektowany obszar zajmuje 8 ha powierzchni. Projekt obejmował dokumentację: projekt wykonawczy, budowlany, kosztorysowanie rysunki pomocnicze. 

Założenia projektowe

W koncepcji zagospodarowania parku założono wykorzystanie potencjału istniejących drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń, które maja wzbogacić park wizualnie. W oparciu o aktualny plan zagospodarowania nie przewiduje się eliminacji większej liczby drzewostanu ze względów projektowych. Projektowany teren opracowania podzielony został wyraźnie na kilka stref. Zdecydowanie największą różnorodność gatunkowa pojawia się w pobliżu placu zabaw oraz w strefach wejściowych do parku. W pobliżu placów zabaw zaprojektowano drzewa z gatunku Prunus serrulata 'Taihaku' oraz nasadzenia Sorbus aucuparia, Pyrus calleryana 'Chanticleer'. Wszystkie te gatunki to drzewa ozdobne z kwiatów oraz bardzo dekoracyjne podczas jesiennych przebarwień. Krzewy projektowane reprezentowane są przez gatunki: Sorbaria sorbifolia 'Sem', Spiraea x vanhouttei, Weigela florida `Foilis Purperies`, Hydrangea petiolaris. Tu podobnie jak w innych częściach parku pojawiają się przestrzenie trawiaste. Na pozostałym terenie parku planuje się dosadzenia drzew i krzewów gatunków, które pokrojem, bądź charakterem wpisują się w istniejący układ zieleni. Przy głównych wejściach do parku od strony ul. Warszawskiej planuje się nasadzenia drzew z gatunku Acer platanoides. Planuje się również odtworzenie alei z wierzby białej ciągnącej się w południowej granicy parku i dalej wzdłuż placu zabaw. Na terenie punktowo pojawiać się będą również drzewa gatunków obecnie występujących tj.: Salix alba ‘Tristis’, Alnus glutinosa czy Betula pendula. Wszystkie te gatunki to drzewa o szybkim wzroście, dzięki czemu w stosunkowo szybkim czasie osiągną docelowe rozmiary. Krzewy ma terenie parku sadzone są w formie buforów w granicy opracowania. Niejako wydzielają one park. Są to gatunki : Spiraea arguta, Cornus alba 'Sibirica, Cornus stolonifera 'Flaviramea', Sorbaria sorbifolia, Spirea cinerea 'Grefsheim', Hydrangea petiolaris, Symphoricarpos x chenaultii `Hancock`, Spiraea x vanhouttei, Spiraea douglasii var. Menziesii, Viburnum lantana 'Aureum'. Elementem charakterystycznym w parku są również pasowe nasadzenia niskich krzewów oraz roślinności okrywowej: Hedera helix 'Thorndale' Euonymus coloratus, Berberis thunbergii `Atropurpurea Nana`, Berberis thunbergii `Bogozam` , Berberis x media `Parkjuweel`, Berberis thunbergii `Golden Ring`, Berberys 'Green Carpet', Berberis thunbergii ` Pink Queen`, Berberis x media `Red Jewel`, Cotoneaster horizodntalis , Cotoneaster x suecicus `Skogholm`, Cotoneaster 'Ursynów', Cotoneaster dammeri ` Mooncreeper`, Cotoneaster dammeri ` Major`, Lonicera pileata, Spiraea japonica `Goldmund' . Krzewy te pojawiają się zarówno w południowej części parku jak i na północ od rzeki Wolbórki nieopodal ul. Warszawskiej. Do obsadzenia podszytu zaprojektowana rośliny: Omphalodes verna, Glechoma hederacea, Vinca minor, Lysimachia nummularia, Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety', Ajuga reptans 'Multicolor'.

Wymagania inwestora

  • dekoracyjność roślinności
  • funkcjonalność obszaru
  • łatwa obsługa roślinności
  • gatunki roślin spełniające funkcje: osłaniające, dekoracyjne, zadarniające
  • roślinność bezpieczna dla dzieci
  • stworzenie stref kameralnych, otoczonych roślinnością
  • projekt nasadzeń dekoracyjnych na rabacie w sąsiedztwie placu zabaw
  • zadarnianie dużej powierzchni roślinnością płożąca
  • projekt kompozycji z krzewów ozdobnych

Rzut z góry

Park Bulwary w Tomaszowie Maz - rzut z góry

Park Bulwary w Tomaszowie Maz - rzut z góry 2

Wizualizacje

Park Bulwary w Tomaszowie Maz - wizualizacja 1

Park Bulwary w Tomaszowie Maz - wizualizacja 2

Go to top